Bygninger har enormt potensial for energisparing. Et godt isolert hus forbruker ca. 20% av energien som går med til å varme opp et standardhus. Isolering er den viktigste enkeltfaktoren når et energieffektivt hus skal bygges, ettersom isoleringen kan stå for opptil 75% av husets totale potensial for redusert energiforbruk, hvilket innebærer ca. 460 millioner tonn karbondioksid (CO2) per år. Steinull har også utmerkede vannavstøtende egenskaper, og høy fuktgjennomtrengelighet som hindrer dannelse av kondens i isolasjonen.

PAROC steinull er CE-merket og gir en vedlikeholdsfri brannbeskyttelse i hele levetiden til en bygning. Den er laget av uorganiske materialer, og har et eksepsjonelt høyt smeltepunkt på ca. 1000 varmegrader celcius, og karakteriseres dermed som ikke-brennbar. PAROC steinull har en unik kombinasjon av utmerkede termiske, lydisolerende og brannhemmende egenskaper, og tilfredstiller dermed den strengeste europeiske brannklassen (Euroklasse A1).

Bruk og håndtering av PAROC steinull er også uten helserisiko. For å garantere produktsikkerheten produserer Paroc Group utelukkende nedbrytbare steinullfibre som ikke kan klassifiseres som kreftfremkallende hos mennesker. Paroc er tildelt RAL-kvalitetsmerkingen, som sertifiserer at deres steinullprodukter ikke inneholder stoffer som er kreftfremkallende, muterende eller reproduksjonstoksiske, i samsvar med det tyske tekniske regelverket for farlige stoffer (TRGS 905).

Porøs steinull fra PAROC er et utmerket lydabsorberende materiale. Evnen til å absorbere lyd øker med frekvensen, og er sterkt knyttet til materialets tykkelse. For lavfrekvent lyd øker en luftspalte mellom absorbenten og den reflekterende overflaten (eller veggen) lydabsorpsjonen.

Bærekraft er sentralt for vårt utviklingsarbeid. Med våre isoleringsløsninger bidrar vi til energisparing:

• effektiv energiutnyttelse og fleksibilitet
• minimerte utslipp
• utnyttelse av produksjonsrester og gjenvinning