Ventilasjon

Fordeler med smarte sensorer

 

Når noen dusjer økes lufttilførselen automatisk i badet og transporterer fuktighet bort raskt. Om natten når dere sover, overvåkes CO2-nivået på soverommene for å sikre tilstrekkelig med frisk luft tilføres, mens resten av husets ventilasjon kan gå inn i hvilemodus. Ved å «sonekontrollere» ventilasjonen på denne måten, sikres det at forurensninger transporteres bort raskt og effektivt der de oppstår, og at alle får tilstrekkelig med frisk luft når det er nødvendig. Vi får de beste forutsetninger for å holde oss friske og sove godt. Samtidig spares det mye energi for oppvarming og strømforbruk til viften, siden det ikke ventileres mer enn nødvendig.

 

Besøk friskehus.no

H2O

Fukt - er kjent for å forårsake mugg og annen mikrobiell vekst som kan føre til helseproblemer. Det kan også forårsake fuktskader på huset ditt. Vårt system ventilerer effektivt bort overflødig fuktighet, samtidig som de også sørger for at luften ikke blir for tørr. Tørr luft kan føre til luftveisproblemer og gjøre deg mer mottakelig for virusinfeksjoner.

CO2

CO2 - er en naturlig gass vi mennesker puster ut, og som blir giftig i for høye konsentrasjoner. Utendørs luft består av omtrent 420 ppm CO2, mens det i et dårlig ventilert soverom kan overstige 1500 ppm CO2, noe som kan gi symptomer som tretthet, hodepine og konsentrasjonsvansker. Vårt system måler og reagerer på CO2 for å sikre frisk luft som får deg til å føle deg bra, helt automatisk.

VOC

VOC - står for flyktige organiske forbindelser og er den siste parameteren vi styrer ventilasjonen etter. VOC er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige forurensninger i inneluften. Dette kan være lukt som stammer fra bleieskift, toalettbesøk eller kjemikalier som brukes ved rengjøring. Så snart systemet registrerer en økning av disse luktstoffene, økes ventilasjonen for raskt å fjerne lukten og forhindre spredning i huset.

Fordeler med smarte sensorer

Behovsstyrt ventilasjon (DCV)

Tilpasset etter dine og husets behov

Forbedret luftkvalitet

Rask fjerning av forurensninger, lukt og fuktighet.

Energieffektivitet

Smarte sensorer optimerer ventilasjonen og reduserer energiforbruket. I kombinasjon med etterisolering.

Personlig komfort

Automatiske justeringer sikrer optimale forhold for helse og velvære.