Blow-in-Blanket® System (BIB-system) er en patentert prosess der løs glassull blåses inn bak en fiberduk i et lukket hulrom. Supafil® Frame glassull for blåseisolering brukes som et BIB-system i lukkede hulrom i nye og eldre bygg, og det vil ikke være behov for ventilasjon. Supafil® Frame er godkjent for bruk i åpne loftsrom.

Supafil® Frame er energisparende, og reduserer behovet for brensel til oppvarming og klimaanlegg i bygninger som fører til reduserte CO2 -utslipp. Produksjonen av Supafil® Frame har liten innvirkning på miljøet, og klassifiseres som Null ODP (osonnedbrytende potensial) og Null GWP (globalt oppvarmingspotensial).

Supafil® Frame blåseisolering har utmerkede lyddempende egenskaper.